Fyrudden 2003-02-22

Morgan & Fredrik har fått syn salsgolvet
Morgan & Fredrik har fått syn salsgolvet
Fredrik, Björn & Morgan
Fredrik, Björn & Morgan
Rännan som begränsade oss mot sydost
Rännan som begränsade oss mot sydost
Äntligen i Harstena
Äntligen i Harstena
Båthus i Harstena
Båthus i Harstena
Snöpromeand 1 km ...
Snöpromeand 1 km ...
... det dock blev fin is igen.
... det blev dock fin is igen.