Upp en nivå Gör till toppnivå

Lördag 30 januari 1999

LLK, Anders Johnson ledde 14 åkare i grupp 4-tempo på ca. 25 km i Sankt Anna skärgård med flera spännande övergångar av sund och brutna rännor. Havsörn siktades.

Gruppkort

Bengt Bjärkefur mfl

Bengt Bjärkefur mfl.

Bengt Bjärkefur och jag

Bengt Bjärkefur och jag.

Senast ändrad tisdag 2 januari 2001.